WWW.PROFIL-OPAKOWANIA.PL - odwiedź naszą stronę firmową!
Sekretariat 570 105 444 biuro@profil-hurt.pl
Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

WWW.PROFIL-HURT.PL


I . DEFINICJE


1. Regulamin – zbiór obowiązków, nakazów, zakazów oraz przepisów normujących zasady
postępowania przedsiębiorstwa.
2. Sklep internetowy – jest podstawowym narzędziem e-biznesu, dający możliwość
kupowania i sprzedawania produktów przez Internet.
3. Produkt: jest zbiorem cech materialnych i niematerialnych, które oferuje sprzedający i
nabywa kupujący, akceptując w ten sposób właściwości danego dobra jako te, które
zaspokajają jego własne potrzeby.
4. Sprzedaż: umowa, przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego
własność rzeczy i wydać mu tę rzecz, a kupujący zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić cenę.
5. Kupujący: oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi
Towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie.
6. Sprzedawca: Sprzedaż prowadzi firma PROFIL Patryk Pelczarski, ul. Górniczego Stanu 17
44-240 Rybnik, NIP 642-318-67-65
7. Teoria: wewnętrznie zgodny zbiór założeń, służący do wyjaśnienia związków między
dwoma lub więcej poddającymi się obserwacji faktami i do stworzenia wiarygodnej podstawy
przewidywania przyszłych zdarzeń.
8. Jakość: w miejscu pracy jakość wychodzi poza definicję wyrobu lepszego od przeciętnego,
kupowanego po korzystnej cenie; obecnie dotyczy skupienia się na wytwarzaniu coraz
lepszych wyrobów i usług po coraz bardziej konkurencyjnych cenach; oznacza to prawidłowe
wykonywanie wszystkiego od początku, a nie poprawienie popełnionych błędów.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy www.profil-hurt.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów
z branży opakowań za pośrednictwem sieci Internet.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia
woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.
3. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min.
200MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów
oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania
firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na
poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je
wszystkie wyłączyć. Sklep internetowy www.profil-hurt.pl jest sklepem responsywny dzięki
czemu zostaje poprawnie wyświetlany na urządzeniach mobilnych.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i
konserwacyjnych.
5. Towary dostępne na stronie internetowej www.profil-hurt.pl oraz w katalogu firmy nie
stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
6. Klientami przedsiębiorstwa PROFIL mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą, a także instytucje państwowe i samorządowe.
7. Podane ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług
według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Podane w katalogu oraz na
stronie internetowej www.profil-hurt.pl ceny mogą ulec zmianie.


III. WARUNKI ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia w sklepie internetowym www.profil-hurt.pl można składać wypełniając
formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.
2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do
realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). W celu
otrzymania faktury VAT, konieczne jest zaznaczenie opcji faktury oraz uzupełnienie
dodatkowych danych (nazwa firmy wraz z danymi, numer NIP oraz REGON)
3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień
znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.profil-hurt.pl
5. W przypadku zamówień „bez rejestracji” wymogiem bez którego nie jest możliwa
realizacja zamówienia jest przedpłata za zamówiony towar.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

o nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak
wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

o nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku
wyboru opcji płatności “z góry”)

o nieodebrania przesyłki


IV. METODY PŁATNOŚCI


Firma PROFIL umożliwia Klientom dokonywanie płatności w następujący sposób:

o Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL
128 bitów).
o Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firm kurierskich) – oznacza, że
należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w
momencie dostarczenia przesyłki (opcja możliwa tylko dla zarejestrowanych
klientów)

o Przelew standardowy na rachunek bankowy PROFIL w terminie do 14 dni od
daty złożenia zamówienia lub wystawienia faktury

o Przelew standardowy na podstawie wystawionej faktury proforma, do 3 dni od
jej otrzymania.

o Płatność gotówką przy odbiorze, po wcześniejszym ustaleniu.
Forma płatności podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

V. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU


1. Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki. Termin
otrzymania przesyłki składa się z czasu jaki firma kurierska gwarantuje firmie PROFIL na
podstawie zawartych umów. Firma PROFIL nie odpowiada za spóźnienia w dostawie
zamówionych towarów wynikających z opóźnień firm kurierskich.
2. CZAS DOSTARCZENIA przesyłki wynosi od 24 do 48 godzin w zależności od firmy
kurierskiej.
3. Termin realizacji zamówienia na produkty standardowe znajdujące się w katalogu lub na
stronie internetowej www.profil-hurt.pl wynosi 24 godziny, jednak w niektórych przypadkach
okres ten może ulec przedłużeniu o czym Klient zostanie poinformowany po złożeniu
zamówienia.
4. Zamówienia dotyczące produktów niestandardowych wymagają uzgodnienia warunków
sprzedaży indywidualnie z Klientem, przez co termin realizacji zamówienia jest ustalany w
każdym wypadku indywidualnie z Klientem.
5. Firma PROFIL nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub
bezpośrednie) wynikające z roszczeń Klienta z tytułu błędów w dostawie.
6. Możliwa jest również opcja odbioru towaru w firmie PROFIL gdzie koszt transportu nie
jest doliczany do zamówionego/zakupionego towaru.

7.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy


VI. PRAWO ZWROTU
1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, pod
warunkiem, że zwrócony towar nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym
opakowaniu. W przeciwnym wypadku firma PROFIL może odmówić przyjęcia towaru.
Koszty związane ze zwrotem pokrywa Klient.
2. Prawo zwrotu nie obejmuje towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta,
produktów nie ujętych w katalogu lub na stronie internetowej oraz zamawianych w ilościach
większych niż ujęte w katalogu lub na stronie internetowej.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

VII. GWARANCJA/ REKLAMACJA


1. Klient ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności
towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady zawiadomić firmę PROFIL w
formie reklamacji złożonej na piśmie wraz z przesłaniem reklamowanego towaru najpóźniej
w terminie 7 dni od odbioru przesyłki.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji firma PROFIL dokona wymiany towaru na nowy, a
w razie niemożności wymiany uzgodni inny sposób załatwienia reklamacji.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

4. Klient ma prawo zwrócić towar z tytułu rękojmi w okresie do 2 lat od wydania towaru za okazaniem dowodu zakupu. 


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonanie zamówienia, a także rejestracja na stronie www.profil-hurt.pl wiąże się z
koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzane danych o użytkowniku w celu
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostawy zamówienia, przez firmę
PROFIL zgodnie z Polityką prywatności.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
jest firma PROFIL – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz w celu
informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
www.profil-hurt.pl
4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także
usunięcia z bazy danych.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń
zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej
przepisach prawa, takich jak:
o Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z
2002 r. poz.926, z późn. zm.)
o Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
o Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
VIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera
Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu
zakupionego Produktu.
2. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią
od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc, w zakresie
dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialności
za:
- przerwy w korzystaniu z usług Sklepu zaistniałe z przyczyn technologicznych ( a
zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych
przyczyn od niej niezależnych.
- usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez
osoby trzecie lub Kupującego.
- bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późń.
zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późń. zm.).

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest firma Profil z siedzibą w Rybniku (44-270), przy ul. Górniczego Stanu 17, dalej zwana Administratorem.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu:

- realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie, realizacji zamówień, wystawiania faktur, rozpatrywania reklamacji, przekazywania informacji handlowych,

- świadczenia naszych usług. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Państwu najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa potrzeb oferty,

- założenia i administrowania Państwa konta w sklepie internetowym zintegrowanym z systemem informatycznym / serwisami internetowymi firmy PROFIL.

- w celach marketingowych dla produktów i usług firmy PROFIL. '

- w celach informacyjnych tj. przekazywania Państwu na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas newsletterów oraz innych informacji drogą elektroniczną,

- w celach organizacji pracy wewnątrz firmy w formie bloków telefonicznych tj. kontaktowania się z Państwem indywidualnie i bezpośrednio,

- w celach gromadzenia danych w bazach wewnętrznych firmy PROFIL do sprawniejszego zarządzania danymi,

- przechowywania danych archiwalnych dla potrzeb rachunkowych i podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym wykrywania ewentualnych nadużyć,

- prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe udostępniane są podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ww celów: podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi doradztwa prawnego, finansowego i kadrowego w celu realizacji usług, z których Państwo korzystają - przy czym te podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie z jego poleceniami oraz organom publicznym, bankom w przypadku gdy przewidują to przepisy prawa.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przekazywane.

 

Okres przechowywania danych.

Państwa dane są przechowywane dopóki trwa zawarta umowa, a także po jej zakończeniu po to, by:

- prowadzić statystyki i archiwa, wykonać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa,

- dochodzić roszczeń w związku ze współpracą.

 

Uprawnienia w związku z przekazanymi danymi osobowymi.

W związku z ich pozyskaniem, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

- wysyłając e-mail na adres: biuro@profil-hurt.pl

- wysyłając na adres korespondencyjny: Profil Patryk Pelczarski, ul. Górniczego Stanu 17, 44-270 Rybnik.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

 

Czy podanie danych jest niezbędne?

Obowiązujące przepisy prawa mogą wymagać podania danych, bez których nie moglibyśmy wystawiać faktur, przechowywać informacji niezbędnych do rozpatrywania

Państwa dane są przetwarzane automatycznie, jednak nie służą do profilowania w jakimkolwiek zakresie. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych

osobowych.

Podmiot prowadzący serwis - sklep internetowy pod domeną profil-hurt.pl :

PROFIL
Patryk Pelczarski
ul. Górniczego Stanu 17, 44-270 Rybnik
NIP: 6423186765 Regon: 243606527

 

Promocje
Skrzynia ogrodowa WOODEBOX 280 l antracyt deski
Skrzynia ogrodowa WOODEBOX 280 l antracyt deski

149,86 zł

Cena regularna: 156,38 zł

Najniższa cena: 156,38 zł

121,84 zł

Cena regularna: 127,14 zł

Najniższa cena: 127,14 zł
szt.
Skrzynia ogrodowa WOODEBOX 190 l antracyt deski
Skrzynia ogrodowa WOODEBOX 190 l antracyt deski

136,46 zł

Cena regularna: 142,39 zł

Najniższa cena: 142,39 zł

110,94 zł

Cena regularna: 115,76 zł

Najniższa cena: 115,76 zł
szt.
FOLIA SPOŻYWCZA PE 0,38 m 1100 m gastronomiczna
FOLIA SPOŻYWCZA PE 0,38 m 1100 m gastronomiczna

47,82 zł

Cena regularna: 70,52 zł

Najniższa cena: 49,59 zł

38,88 zł

Cena regularna: 57,33 zł

Najniższa cena: 40,32 zł
szt.
20 x Gilza TEKTUROWA pocztowa + wieczka 50x5,1x265 mm
20 x Gilza TEKTUROWA pocztowa + wieczka 50x5,1x265 mm

42,95 zł

Cena regularna: 44,28 zł

Najniższa cena: 15,94 zł

34,92 zł

Cena regularna: 36,00 zł

Najniższa cena: 12,96 zł
szt.
KARTON TUBA prostokątna 3W 100x100x1000 mm x10
KARTON TUBA prostokątna 3W 100x100x1000 mm x10

14,89 zł

Cena regularna: 15,35 zł

Najniższa cena: 15,35 zł

12,11 zł

Cena regularna: 12,48 zł

Najniższa cena: 12,48 zł
szt.
Folia stretch przeźroczysta 2,5 kg cienka tuleja 300 g transparent
Folia stretch przeźroczysta 2,5 kg cienka tuleja 300 g transparent

21,57 zł

Cena regularna: 22,24 zł

Najniższa cena: 22,24 zł

17,54 zł

Cena regularna: 18,08 zł

Najniższa cena: 18,08 zł
szt.
Folia stretch czarna 3 kg cienka tuleja 300g
Folia stretch czarna 3 kg cienka tuleja 300g

28,18 zł

Cena regularna: 29,06 zł

Najniższa cena: 29,06 zł

22,91 zł

Cena regularna: 23,63 zł

Najniższa cena: 23,63 zł
szt.
Przekładka foliowa re granulat miodowa 1200x800 a'100
Przekładka foliowa re granulat miodowa 1200x800 a'100

46,38 zł

Cena regularna: 47,82 zł

Najniższa cena: 47,82 zł

37,71 zł

Cena regularna: 38,88 zł

Najniższa cena: 38,88 zł
szt.
Przekładka tekturowa 3W 1200x800[mm] 40szt.
Przekładka tekturowa 3W 1200x800[mm] 40szt.

53,83 zł

Cena regularna: 55,50 zł

Najniższa cena: 52,55 zł

43,76 zł

Cena regularna: 45,12 zł

Najniższa cena: 42,72 zł
szt.
Folia stretch maszynowa biała 14kg 160%
Folia stretch maszynowa biała 14kg 160%

124,27 zł

Cena regularna: 128,12 zł

Najniższa cena: 128,12 zł

101,03 zł

Cena regularna: 104,16 zł

Najniższa cena: 104,16 zł
szt.
Folia stretch maszynowa niebieska 14kg 160%
Folia stretch maszynowa niebieska 14kg 160%

123,27 zł

Cena regularna: 127,08 zł

Najniższa cena: 127,08 zł

100,22 zł

Cena regularna: 103,32 zł

Najniższa cena: 103,32 zł
szt.
Kątownik tekturowy narożnik 40x40x3/1200 - 100 szt
Kątownik tekturowy narożnik 40x40x3/1200 - 100 szt

123,13 zł

Cena regularna: 126,94 zł

Najniższa cena: 126,94 zł

100,11 zł

Cena regularna: 103,20 zł

Najniższa cena: 103,20 zł
szt.
Polecamy
Worki Raszlowe 30x50 cm oranż jasne 5 kg A'100
Worki Raszlowe 30x50 cm oranż jasne 5 kg A'100

31,00 zł

25,20 zł

szt.
KARTON Klapowy 3W 200x200x100mm 400g falaB 1szt.
KARTON Klapowy 3W 200x200x100mm 400g falaB 1szt.

0,66 zł

0,54 zł

szt.
20x Gilza TEKTUROWA pocztowa +wieczka 70x2,2x550
20x Gilza TEKTUROWA pocztowa +wieczka 70x2,2x550

48,41 zł

39,36 zł

szt.
Worki PP polipropylenowe białe 65x105 cm 100 szt.
Worki PP polipropylenowe białe 65x105 cm 100 szt.

135,79 zł

110,40 zł

szt.
KARTON Klapowy 3W 150x150x150mm 400g falaB 1szt.
KARTON Klapowy 3W 150x150x150mm 400g falaB 1szt.

1,13 zł

0,92 zł

szt.
Gilza tekturowa tuleja 76x3,0x1100 mm x1
Gilza tekturowa tuleja 76x3,0x1100 mm x1

3,48 zł

2,83 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl